MENU

MainBanner Image

Shin Nong Fertilizer Inc.

Shin Nong Fertilizer Inc.

Company Profile

  • Company NameShin Nong Fertilizer Inc.
  • Business TypeManufacturer
  • Year Established 1991
  • LocationSouth Korea
  • Main MarketsChina,Japan,U.S.A
  • Total Employees 1-50 People
  • Homepage www.shinnong.org